Bảng tin trung tâm

Thông báo tổ chức Thi thử JLPT N3, N2 (Lần 2)

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc - Thông báo tổ chức Thi thử JLPT N3, N2 (Lần 2)...

Chia sẻ của bạn Linh Phạm - Học viên của...

Lời cảm ơn đầu tiên em xin gửi tới Trung...

Học văn hóa Nhật cùng Trung tâm tiếng Nhật Núi...

Dưới đây là những hình ảnh một tiết học Văn...

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật mới Tháng 11/2018...

Dành cho người chưa biết tiếng Nhật...

Thông báo - Tổ chức Thi thử JLPT N3, N2 (Lần 1)

02/10/2018 15:35

8h30 ngày 21/10/2018 (chủ nhật)

Thông báo thi bổ sung, thi đầu vào giữa kỳ

26/09/2018 16:47

Thời hạn đăng ký: Từ 01 đến 10/10/2018

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật mới Khóa tháng 9/2018

31/08/2018 16:31

Dành cho người chưa biết tiếng Nhật

Thông báo điểm thi của các lớp Min1, Min2, Min3, Min4, Min5, Min6, 6A1, N5

21/08/2018 14:31

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc - Sugi Ryotaro xin thông báo điểm thi...

Thông báo điểm thi các lớp T1A, T1B, T2, 6D

21/08/2018 14:25

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc - Sugi Ryotaro xin trân trọng thông báo...

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật mới Khóa tháng 8/2018

10/08/2018 15:18

Tuyển sinh: 8h sáng chủ nhật 12/8/2018

Trung tâm tiếng Nhật Núi - Sugiryo Taro tuyển sinh lớp luyện đề thi N1

09/08/2018 09:53

Dự kiến học: 10/09/2018 (35 buổi)

Trung tâm tiếng Nhật Núi - Sugiryo Taro tiếp tục Tuyển sinh vào lớp N3, N2

09/08/2018 09:50

Dự kiến học: 10/09/2018. (35 buổi)

Đăng ký nhận mail

Follow us