Bảng tin trung tâm

Kết quả thi thử JLPT N3 (B+BN)

Ngày thi: 8:30 ~ ngày 17/06/2018 - Phòng 2 - Tầng 2

Kết quả thi thử JLPT N3 (A+C+D)

Ngày thi: 8:30 ~ ngày 17/06/2018 - phòng 1, tầng 2

Kết quả thi thử JLPT N2 (A+B+C+BN)...

Ngày thi: 8:30~ ngày 17/06/2018- Phòng 3, tầng 2

Thông báo thi bổ sung đầu vào (khóa tháng 5/2018)...

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc-Sugi Ryotaro nhận đăng ký...

Đội Núi Trúc Sakura Yosakoi ngày 21/4/2018 đã trình diễn tại siêu thị AEON Mall Long Biên

05/05/2018 10:48

Ngày 21/4/2018 nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam & Nhật Bản

Thông báo điểm thi các lớp T1A, T1B, T2, 6D, 6E

03/05/2018 11:20

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo kết quả kỳ thi các lớp....

Thông báo điểm thi các lớp MIN 6A1, 6B1, 6C1

03/05/2018 09:58

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo kết quả kỳ thi các lớp....

Thông báo lịch tuyển sinh, đóng học phí

02/05/2018 10:45

Học kỳ III niên khóa 2017 - 2018 (21/05 ~ 18/8/2018)

Thông báo điểm thi các lớp MIN 6

02/05/2018 10:35

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo kết quả kỳ thi các lớp...

Thông báo điểm thi các lớp MIN 5

02/05/2018 10:33

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo kết quả kỳ thi các lớp...

Thông báo điểm thi các lớp MIN 4

02/05/2018 10:33

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo kết quả kỳ thi các lớp...

Thông báo điểm thi các lớp MIN 3

02/05/2018 10:32

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo kết quả kỳ thi các lớp...

Đăng ký nhận mail

Follow us