Bảng tin trung tâm

Thông báo điểm thi các lớp MIN 1...

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo...

Kết quả thi thử N2,N3 ngày 22/4/2018

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc - Sugi Ryotaro xin...

Thông báo thi bổ sung, thi đầu vào (khóa tháng...

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc-Sugi Ryotaro nhận đăng ký...

Thi thử JLPT N3, N2 (Lần 2)

09/04/2018 12:58

Thi thử JLPT N3, N2 (Lần 2)

Thông báo điểm thi giữa kỳ của các lớp Min1, Min2, Min3, Min4, Min5, Min6, 6A, 6B, 6C

21/03/2018 11:22

Điểm các lớp Min1, Min2, Min3, Min4, Min5, Min6, 6A, 6B, 6C

Điểm thi giữa kỳ của lớp T1, T2, 6D, 6E

21/03/2018 10:56

Điểm các lớp T1, T2, 6D, 6E

THÔNG BÁO THI BỔ SUNG, THI ĐẦU VÀO (khóa tháng 3/2018)

17/03/2018 18:29

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc-SugiRyoTaro nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào cho học viên đã biết...

Thông báo nghỉ học ngày 7/ 3/2018

07/03/2018 11:22

Hôm nay 7/ 3/2018 chỉ các lớp Min 1. 15. Min 1.16 nghỉ học. Các lớp khác thi , học bình...

Ban tổ chức cuộc thi JLPT 2018

01/03/2018 10:18

THÔNG BÁO Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi Năng lực tiếng Nhật tháng 07 năm 2018...

THÔNG BÁO!!!

27/02/2018 09:31

Thân gửi các bạn học viên, cựu học viên của trung tâm Tiếng nhật Núi Trúc Sugiryotaro, cùng các bạn...

Đăng ký nhận mail

Follow us