Cảm nhận học viên

Qui tắc biến âm trong tiếng nhật. Có thể bạn chưa biết ?

Các bạn có thể gặp nhiều biến âm trong tiếng Nhật, ví dụ: “koi” là “tình yêu”, “hito” là người...

Đếm từ 1 tới 10 ngàn tỷ bằng tiếng nhật...

Đếm từ 1 tới 10 ngàn tỷ bằng tiếng nhật...

Từ vựng tiếng nhật chuyên ngành IT ( phần cứng...

Từ vựng tiếng nhật chuyên ngành IT ( phần cứng...

Từ vựng tiếng nhật chuyên ngành IT – Phần 1...

Từ vựng tiếng nhật chuyên ngành IT – Phần 1...

Đăng ký nhận mail

Follow us