Khóa học tiếng nhật

Lịch khai giảng các lớp tháng 2/2020...

Đối tượng học: Người chưa biết tiếng Nhật Giáo trình học...

Tuyển sinh lớp tiếng nhật mới tháng 09/2019...

Đối tượng học: Người chưa biết tiếng Nhật. Giáo...

Tuyển sinh lớp JLPT N2 Taisaku, N3 Taisaku

04/04/2019 12:19

Tuyển sinh lớp JLPT N2 Taisaku, N3 Taisaku

Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp học sau tết

13/01/2019 11:34

Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp học sau tết

Thông báo tuyển sinh tháng 1-2019

19/12/2018 09:19

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc Sugi Ryotaro xin trân trọng thông báo...

Lịch tuyển sinh, đóng học phí dành cho lớp M3, M4, M5, 6A, 6B đang học ở Trung tâm

03/12/2018 10:28

Học kỳ II niên khóa 2018 - 2019 (12/12/1018 ~ 30/03/2019)

Lịch tuyển sinh, đóng học phí

03/12/2018 10:25

Học kỳ II niên khóa 2018 - 2019 (12/12/1018 ~ 30/03/2019)

Tuyển sinh lớp tiếng nhật mới Tháng 12/2018

29/11/2018 10:50

Dành cho người chưa biết tiếng Nhật. Khóa học: từ 12/12/2018 đến 30/3/2018

Thông báo thi bổ sung đầu vào khóa tháng 12/2018

09/11/2018 09:51

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc-Sugi Ryotaro nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào cho học viên đã...

Thông báo tổ chức Thi thử JLPT N3, N2 (Lần 2)

07/11/2018 15:18

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc thông báo tổ chức Thi thử JLPT N3, N2 (Lần 2)...

Đăng ký nhận mail

Follow us