Khóa học tiếng nhật

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật mới Tháng 11/2018

Dành cho người chưa biết Tiếng Nhật

Thông báo thi bổ sung, thi đầu vào giữa kỳ...

Thời hạn đăng ký: Từ 01 đến 10/10/2018

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật mới Khóa tháng 9/2018...

Dành cho người chưa biết tiếng Nhật...

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật mới Khóa tháng 8/2018...

Tuyển sinh: 8h sáng chủ nhật 12/8/2018

Trung tâm tiếng Nhật Núi - Sugiryo Taro tuyển sinh lớp luyện đề thi N1

15/08/2018 10:05

Dự kiến học: 10/09/2018 (35 buổi)

Trung tâm tiếng Nhật Núi - Sugiryo Taro tiếp tục Tuyển sinh vào lớp N3, N2

15/08/2018 10:03

Dự kiến học: 10/09/2018 (35 buổi)

Thi vào lớp luyện N2, N3 để thi kỳ thi tháng 12/2018

29/05/2018 15:11

Kỳ thi tháng 12/2018

Tiếp tục tuyển sinh lớp tiếng Nhật cho người học từ đầu

24/05/2018 15:46

Phòng giáo vụ Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc xin trân trọng thông báo...

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật mới - Tháng 5/2018

22/03/2018 15:56

Khai giảng: Từ 21/05 ~ 18/08/2018

Thi vào lớp luyện N2, N3 để thi kỳ thi tháng 7/2018

16/03/2018 14:48

Thời gian thi: 9:00 sáng ngày 24/3/2018 (Thứ 7)

Đăng ký nhận mail

Follow us