Khóa học tiếng nhật

Thông báo khai giảng lớp sơ cấp N5

Khai giảng lớp sơ cấp N5 ngày 5/3 (17h40 ca học 246) và ngày 6/3 (17h40 ca học 357)...

Tuyển sinh gấp Lớp N5 cấp tốc, học Ngay -...

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo...

Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp...

Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp (học từ...

Thông báo tiếp tục tuyển sinh các lớp sơ, trung...

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo...

Thông báo tiếp tục tuyển sinh các lớp sơ, trung cấp. Đi học sau tết từ 26/2

08/02/2018 10:08

Thông báo tiếp tục tuyển sinh các lớp sơ, trung cấp. Đi học sau tết từ 26/2...

Thông báo tổ chức thi bổ sung vào các lớp đang học tại trung tâm

08/02/2018 10:03

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc - Sugi Ryo Taro nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào...

Thông báo Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp (học từ 27/2 đến 19/04/ 2018)

05/02/2018 22:13

Thông báo tuyển sinh lớp hội thoại sơ cấp (học từ 27/2 đến 19/04/ 2018)

Lịch học - Tuyển sinh liên tục các lớp sơ - Trung cấp trong năm 2018

05/02/2018 22:11

Trung tâm tiếng nhật núi trúc trân trọng thông báo lịch tuyển sinh - Lịch học liên tục sơ cấp,...

Lịch tuyển sinh các lớp mới nhất khóa học 01/2018 ~ 04/2018

05/02/2018 21:57

Trung tâm tiếng nhật núi trúc Sugi Ryotaro trân trọng thông báo lịch tuyển sinh các lớp khóa học 01/2018...

Thông báo lịch tuyển sinh bổ sung các lớp khóa 08,09/01/2018 ~ 24/04/2018

05/02/2018 21:52

Thông báo lịch tuyển sinh bổ sung các lớp khóa 08,09/01/2018 ~ 24/04/2018

Thông báo lịch tuyển sinh lớp tiếng nhật sơ cấp khóa tháng 01/2018 ~ 04/2018

05/02/2018 21:12

Trung tâm tiếng nhật Núi Trúc trân trọng thông báo lịch tuyển sinh lớp tiếng nhật sơ cấp khóa tháng...

Thi tuyển sinh vào lớp luyện thi N3 - N2 準備 cho kỳ thi năng lực tháng 7 / 2018 (Lần 2)

05/02/2018 20:59

Trung tâm tiếng nhật Núi Trúc Trân Trọng thông báo tuyển sinh thi vào lớp luyện thi N3, N2 cho...

Đăng ký nhận mail

Follow us