Thi thử JLPT N3, N2 (Lần 1)

12:58 09/04/2018

Trung Tâm tiếng Nhật Núi Trúc

THÔNG BÁO

Thi thử JLPT N3, N2 (Lần 1)

Mục đích: - Làm quen với hình thức thi

                               - Biết năng lực tiếng Nhật của mình

Thời gian: 8h30 ngày 22/04/2018 (Chủ nhật)

Địa điểm: Trung Tâm tiếng Nhật Núi Trúc

Lệ phí thi: 50.000 đồng/ 1 người

Hạn đăng ký: 19/04/2018

Nơi đăng ký: Văn phòng Nhật (Tầng 2, bên tay phải)

Ngày thi năng lực: 01/07/2018

Các bạn đang học N3, N2 tại Trung tâm không phải nộp lệ phí thi.

Hãy đăng ký thi với thầy giáo tại lớp học.

Ngày 03 tháng 04 năm 2018

Phòng giáo vụ

 


Tin khác

Đăng ký nhận mail

Follow us