Thi vào lớp luyện N2, N3 để thi kỳ thi tháng 7/2018

14:48 16/03/2018

Thời gian thi:       9:00 sáng ngày 24/3/2018 (Thứ 7)

Thời gian học:     17:40 ~19:10 hoặc 9: 40 ~ 21:10  Thứ 2,4,6 ( N2,N3)

                            19: 40 ~ 21:10  thứ 3,5,7 (N3)

Học phí:              1.950.000 VND/ 3 tháng ( 30 buổi)

Giáo viên:            50% Giáo viên Việt/ 50% giáo viên Nhật

 

Ngày Học:            02,03 /04/2018 ( thứ 2, thứ 3)

Lưu ý:     Các lớp học đã học được 2 tháng, do vậy người học

                nên cân nhắc trình độ để thi đầu vào.

 


Đăng ký nhận mail

Follow us