Thông báo nghỉ học ngày 7/ 3/2018

11:22 07/03/2018

 

Thông báo nghỉ học

Hôm nay 7/ 3/2018 chỉ các lớp Min 1. 15. Min 1.16 nghỉ học.

Các lớp khác thi , học bình thường.

Ngày 8/3/2018 các lớp 6A, 6B, 6C và các lớp Min 1. 17(1) , Min 1.17(2) nghỉ học.

Các lớp khác thi, học bình thường.


Tin khác

Đăng ký nhận mail

Follow us