Thông báo thi bổ sung, thi đầu vào khóa tháng 8/2019

10:53 04/07/2019

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc-Sugi Ryotaro nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào cho học viên đã biết tiếng Nhật muốn vào học tại Trung tâm, cụ thể:

-  Đối tượng dự thi   :  Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 3 tháng)

-  Thời hạn đăng ký:  Từ 1/7 ~ 23/07/2019

-  Ngày thi                 :  17h40 ngày 27/07/2019 (thứ 7)

-  Lệ phí thi               :  50.000 đồng

-  Khai giảng             :  5/08/2019

Lưu ý:  Các lớp thi đầu vào

        *    Học theo giáo trình MINNA NO NIHONGO

-   Lớp Min2  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 6 bài MINNA)

-   Lớp Min3  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 13 bài MINNA)

-   Lớp Min4  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 22 bài MINNA)

-   Lớp Min5 (học 3 buổi/tuần)(đã học hết 31 bài MINNA)

-   Lớp Min6  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 40 bài MINNA)

-   Lớp trung cấp N3junbi1 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 50 bài MINNA)

-   Lớp trung cấp N3junbi2  (học 3 buổi/tuần) (đã học GT trung cấp khoảng 3 tháng)

-   Lớp trung cấp N2junbi1  (học 3 buổi/tuần) (đã học GT trung cấp khoảng 6 tháng)

-   Lớp N4  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 25 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)

-   Lớp N4-1  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 16 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)

-   Lớp N4-2  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 33 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)

-   Lớp N4-2t  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 31 bài MINNA) (học tối)

-   Lớp trung cấp N3junbi  (học 5 buổi/tuần) (đã học 50 bài MINNA sơ cấp)

-   Lớp trung cấp N2junbi  (học 5 buổi/tuần) (đã học 12 bài MINNA trung cấp)

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Giáo vụ (024) 38460341

 


Đăng ký nhận mail

Follow us