Thông báo tổ chức thi bổ sung vào các lớp đang học tại trung tâm

10:03 08/02/2018

Trung tâm  tiếng Nhật Núi Trúc - Sugi Ryo Taro nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào cho học viên đã biết tiếng Nhật muốn vào học tại Trung tâm

Trung tâm  tiếng Nhật Núi Trúc - Sugi Ryo Taro nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào cho học viên đã biết tiếng Nhật muốn vào học tại Trung tâm , cụ thể như sau:

- Đối tượng thi: Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 2 tháng)

- Thời hạn đăng kỳ: Từ 26/02à06/03/2018

- Ngày thi: 07& 08/03/2018 (thứ 4, thứ 5)

- Lệ phí thi: 50.000 đồng

 

 

Lưu ý:    Các lớp thi đầu vào:

* Học theo giáo trình  MINNA NO NIHONGO

- Lớp Min1 (học 3 buổi / 1 tuần)  ( đã học hết 3 bài MINNA )

- Lớp Min2 (học 3 buổi / 1 tuần)  ( đã học hết 10 bài MINNA )

- Lớp Min3 (học 3 buổi / 1 tuần)  ( đã học hết 18 bài MINNA )

- Lớp Min4 (học 3 buổi / 1 tuần)  ( đã học hết 27 bài MINNA )

- Lớp Min5 (học 3 buổi / 1 tuần)  ( đã học hết 35 bài MINNA )

- Lớp Min6 (học 3 buổi / 1 tuần)  ( đã học hết 45 bài MINNA )

- Lớp T1  (học 3 buổi / 1 tuần)  ( đã học hết 3 bài MINNA CHUKYU )

- Lớp T2  (học 3 buổi / 1 tuần)  ( đã học hết  9 bài MINNA CHUKYU )

- Lớp 6A  (học 5 buổi/ 1 tuần)   ( đã học hết  8 bài MINNA )

- Lớp 6B  (học 5 buổi/ 1 tuần)   ( đã học hết  25 bài MINNA )

- Lớp 6C  (học 5 buổi/ 1 tuần)   ( đã học hết  42 bài MINNA )

- Lớp 6D  (học 5 buổi/ 1 tuần)  (đã học 6 bài MINNA CHUKYU )

- Lớp 6E  (học 5 buổi/ 1 tuần)  (đã học 18 bài MINNA CHUKYU )

                     (Lớp 6A,  6B,  6C, 6D, 6E  học sáng hoặc chiều )

 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Giáo vụ 024.38460341

 

 


Đăng ký nhận mail

Follow us