Tổ chức Thi thử JLPT N3, N2 (Lần 1)

06:58 04/10/2019

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT NÚI TRÚC

THÔNG BÁO

Tổ chức Thi thử JLPT N3, N2  (Lần 1)

Mục đích:

- Làm quen với hình thức thi

- Biết năng lực tiếng Nhật của mình

Thời gian:  8h30 ngày 20/10/2019 (Chủ nhật)

Địa điểm: Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc

Lệ phí thi: 50.000 đồng/ 1người

Hạn đăng ký: 7/10/2019 (thứ 5)

Nơi đăng ký: Phòng giáo vụ tầng 1

Ngày thi năng lực: 02/12/2019

Các bạn đang học N2, N3 tại Trung tâm không phải nộp lệ phí thi.

Hãy đăng ký thi với thầy, cô giáo tại lớp học.

 


Đăng ký nhận mail

Follow us