Tuyển sinh

Thông báo khai giảng lớp sơ cấp N5...

Khai giảng lớp sơ cấp N5 ngày 5/3 (17h40 ca...

Tuyển sinh gấp Lớp N5 cấp tốc, học Ngay -...

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo...

Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp

27/02/2018 14:32

Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp (học từ 6/3 đến 19/04/ 2018)

Thông báo tiếp tục tuyển sinh các lớp sơ, trung cấp. Đi học sau tết từ 26/2

24/02/2018 09:43

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo lịch Tuyển sinh - lịch học liên tục Sơ cấp,...

Thông báo tiếp tục tuyển sinh các lớp sơ, trung cấp. Đi học sau tết từ 26/2

08/02/2018 10:08

Thông báo tiếp tục tuyển sinh các lớp sơ, trung cấp. Đi học sau tết từ 26/2...

Thông báo tổ chức thi bổ sung vào các lớp đang học tại trung tâm

08/02/2018 10:03

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc - Sugi Ryo Taro nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào...

Thông báo Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp (học từ 27/2 đến 19/04/ 2018)

05/02/2018 22:13

Thông báo tuyển sinh lớp hội thoại sơ cấp (học từ 27/2 đến 19/04/ 2018)

Lịch học - Tuyển sinh liên tục các lớp sơ - Trung cấp trong năm 2018

05/02/2018 22:11

Trung tâm tiếng nhật núi trúc trân trọng thông báo lịch tuyển sinh - Lịch học liên tục sơ cấp,...

Lịch tuyển sinh các lớp mới nhất khóa học 01/2018 ~ 04/2018

05/02/2018 21:57

Trung tâm tiếng nhật núi trúc Sugi Ryotaro trân trọng thông báo lịch tuyển sinh các lớp khóa học 01/2018...

Thông báo lịch tuyển sinh bổ sung các lớp khóa 08,09/01/2018 ~ 24/04/2018

05/02/2018 21:52

Thông báo lịch tuyển sinh bổ sung các lớp khóa 08,09/01/2018 ~ 24/04/2018

Đăng ký nhận mail

Follow us