Tuyển sinh

Tiếp tục tuyển sinh lớp tiếng Nhật cho người học...

Phòng giáo vụ Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc xin...

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật mới - Tháng 5/2018...

Khai giảng: Từ 21/05 ~ 18/08/2018

Thi vào lớp luyện N2, N3 để thi kỳ thi...

Thời gian thi: 9:00 sáng ngày 24/3/2018 (Thứ 7)

Thông báo khai giảng lớp sơ cấp N5

05/03/2018 10:38

Khai giảng lớp sơ cấp N5 ngày 5/3 (17h40 ca học 246) và ngày 6/3 (17h40 ca học 357)...

Tuyển sinh gấp Lớp N5 cấp tốc, học Ngay - Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc Sugiryo Taro

28/02/2018 15:27

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo lịch Tuyển sinh - lịch học liên tục, Trung cấp...

Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp

27/02/2018 14:32

Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp (học từ 6/3 đến 19/04/ 2018)

Thông báo tiếp tục tuyển sinh các lớp sơ, trung cấp. Đi học sau tết từ 26/2

24/02/2018 09:43

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo lịch Tuyển sinh - lịch học liên tục Sơ cấp,...

Thông báo tiếp tục tuyển sinh các lớp sơ, trung cấp. Đi học sau tết từ 26/2

08/02/2018 10:08

Thông báo tiếp tục tuyển sinh các lớp sơ, trung cấp. Đi học sau tết từ 26/2...

Thông báo tổ chức thi bổ sung vào các lớp đang học tại trung tâm

08/02/2018 10:03

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc - Sugi Ryo Taro nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào...

Thông báo Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp (học từ 27/2 đến 19/04/ 2018)

05/02/2018 22:13

Thông báo tuyển sinh lớp hội thoại sơ cấp (học từ 27/2 đến 19/04/ 2018)

Đăng ký nhận mail

Follow us