Tuyển sinh

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật mới Khóa tháng 9/2018

Dành cho người chưa biết tiếng Nhật

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật mới Khóa tháng 8/2018...

Tuyển sinh: 8h sáng chủ nhật 12/8/2018

Trung tâm tiếng Nhật Núi - Sugiryo Taro tuyển...

Dự kiến học: 10/09/2018 (35 buổi)

Trung tâm tiếng Nhật Núi - Sugiryo Taro tiếp tục...

Dự kiến học: 10/09/2018 (35 buổi)

Thi vào lớp luyện N2, N3 để thi kỳ thi tháng 12/2018

29/05/2018 15:11

Kỳ thi tháng 12/2018

Tiếp tục tuyển sinh lớp tiếng Nhật cho người học từ đầu

24/05/2018 15:46

Phòng giáo vụ Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc xin trân trọng thông báo...

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật mới - Tháng 5/2018

22/03/2018 15:56

Khai giảng: Từ 21/05 ~ 18/08/2018

Thi vào lớp luyện N2, N3 để thi kỳ thi tháng 7/2018

16/03/2018 14:48

Thời gian thi: 9:00 sáng ngày 24/3/2018 (Thứ 7)

Thông báo khai giảng lớp sơ cấp N5

05/03/2018 10:38

Khai giảng lớp sơ cấp N5 ngày 5/3 (17h40 ca học 246) và ngày 6/3 (17h40 ca học 357)...

Tuyển sinh gấp Lớp N5 cấp tốc, học Ngay - Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc Sugiryo Taro

28/02/2018 15:27

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo lịch Tuyển sinh - lịch học liên tục, Trung cấp...

Đăng ký nhận mail

Follow us