Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp học sau tết

11:34 13/01/2019

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT NÚI TRÚC- SUGI RYO TA RO

Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp học sau tết  

(học từ 15/2 đến 25/3/ 2019)

Đối tượng học :   tương đương 50 bài sơ cấp ( lớp min 6, 6c hay  N3)

Nội dung học:        ôn tập các mẫu câu,  luyện tập nói theo mẫu câu đã học .

Số lượng học sinh:    khoảng 12 người

Thời gian học :   12buổi   -1 buổi/90 phút.

                              Tuần học 2 buổi vào 9: 00 đến 10:30 thứ 2,và 6                                  

Học phí:               960.000VND/ 12 buổi.

Hạn nộp:             trước  25/1/2019.

Giáo viên:     100%  giáo viên Nhật Bản( Thầy sato).  

Mục đích của khóa học  giúp học sinh:

-  Làm tăng phản xạ với tiếng Nhật.

-  Có thể trình bày ý kiến của mình bằng câu văn chuẩn.

- Có thể giao tiếp bằng hội thoại đơn giản 1 cách trôi chảy

Chi tiết xin liên hệ: Phòng giáo vụ - Điện thoại: 0243.8460.341

 

Đăng ký nhận mail

Follow us