Khóa học JLPT N3 – N2

z2794407621566_5c8b83aecaaa272abfade4481fac2493

THÔNG TIN KHÓA HỌC N3 JUNBI

lịch khai giảng các lớp tiếng nhật ONLINE tháng 10/2021

KHÓA HỌC

lỚP

LỊCH HỌC

KHAI GIẢNG

đĂNG KÝ

JLPT N5

N5S

Thứ 2.3.4.5.6
08h45 - 11h00

08/10/2021

N5SCT

Thứ 7&CN
08h45 - 11h00

9/10/2021

SC1C

Thứ 2.4.6
17h50 -19h25

11/10/2021

SC1D

Thứ 3.5.7
19h35 - 21h10

11/10/2021

SC2E

Thứ 2.4.6
17h50 -19h25

08/10/2021

JLPT N4

N4T

Thứ 2.4.6
19h35 - 21h10

01/9/2021

SC3D

Thứ 2.4.6
17h50 - 19h25

01/9/2021

SC3E

Thứ 2.4.6
19h35 - 21h10

01/9/2021

SC4H

Thứ 2.4.6
19h35 - 21h10

01/9/2021

JLPT N3

N3 TAISAKU - A

Thứ 2.4.6
09h00 - 11h00

06/10/2021

N3 TAISAKU - B

Thứ 2.4.6
19h35 - 21h10

06/10/2021

N3 JUNBI
TC 6D

Thứ 2.3.4.5.6
08h30 - 11h00 ​

2/9/2021

JLPT N2

N2 TAISAKU

Thứ 2.3.4.5.6
19h35-21h10

25/10/2021

KAIWA

HTSC1

Thứ 7
9h00 - 10h30

9/10/2021

Đăng ký Tư vấn

Vui lòng Đánh giá nếu bạn thấy bài viết hữu ích.

.
.
.
.