Lịch khai giảng

lịch khai giảng các lớp tiếng nhật ONLINE tháng 9/2021

KHÓA HỌC

lỚP

LỊCH HỌC

KHAI GIẢNG

đĂNG KÝ

JLPT N5

N5S

Thứ 2.3.4.5.6
08h45 - 11h00

10/9/2021

N5SCT

Thứ 7&CN
08h45 - 11h00

10/9/2021 12

SC1A

Thứ 2.4.6
17h25 -19h25

10/9/2021

SC1B

Thứ 2.4.6
19h35 - 21h10

10/9/2021

SC2G

Thứ 3.5.7
17h25 -19h25

13/9/2021

JLPT N4

N4T

Thứ 2.4.6
19h35 - 21h10

01/9/2021

SC3D

Thứ 2.4.6
17h50 - 19h25

01/9/2021

SC3E

Thứ 2.4.6
19h35 - 21h10

01/9/2021

SC4H

Thứ 2.4.6
19h35 - 21h10

01/9/2021

JLPT N3

N3 CẤP TỐC 1

Thứ 2.3.4.5.6
09h00 - 11h00

06/9/2021

N3 CẤP TỐC 2

Thứ 2.3.4.5.6
19h35 - 21h10

06/9/2021

N3 JUNBI
TC 6D

Thứ 2.3.4.5.6
08h30 - 11h00 ​

2/9/2021

JLPT N2

N2 CẤP TỐC

Thứ 2.3.4.5.6
19h35-21h10

06/9/2021

KAIWA

HTSC1

Thứ 7
9h00 - 10h30

4/9/2021

FORM ĐĂNG KÝ HỌC

Đăng ký Tư vấn

.
.
.
.