Lịch khai giảng

lịch khai giảng các lớp tiếng nhật offline tháng 7/2021

KHÓA HỌC

lỚP

LỊCH HỌC

KHAI GIẢNG

đĂNG KÝ

N5S

Thứ 2.3.4.5.6
08h30 - 11h00

17/5/2021

N5C

Thứ 2.3.4.5.6
14h30 - 17h00

17/5/2021

SC1E

Thứ 2.4.6
19h35 - 21h10

12/5/2021

SC1G

Thứ 3.5.7
19h35 - 21h15

13/5/2021

SC2G

Thứ 3.5.7
17h25 -19h25

15/5/2021

N4C

Thứ 2.3.4.5.6
08h30 - 11h00

02/6/2021

SC3E

Thứ 3.5.7
19h35 - 21h10

15/5/2021

N3 JUNBI
TC 1+2

Thứ 2.4.6
19h30-21h15

12/5/2021

N3 JUNBI
TC 1+2

Thứ 3.5.7
17h25 -19h25

12/5/2021

N3 JUNBI
TC 6D

Thứ 2.3.4.5.6
08h30 - 11h00 ​

20/5/2021

N2 JUNBI
TC 3

Thứ 2.4.6
19h35-21h10

12/5/2021

HT1D

Thứ 2.6
19h30-21h15

15/5/2021

lịch khai giảng các lớp tiếng nhật online tháng 7/2021

KHÓA HỌC

lỚP

LỊCH HỌC

KHAI GIẢNG

đĂNG KÝ

N5SON

Thứ 2.4.6
08h30 - 10h00

12/7/2021

N5TON

Thứ 2.4.6
19h30 - 21h00

12/7/2021

SC1E

Thứ 2.4.6
19h35 - 21h10

12/5/2021

SC1G

Thứ 3.5.7
19h35 - 21h15

13/5/2021

SC2G

Thứ 3.5.7
17h25 -19h25

15/5/2021

N4SON

Thứ 2.4.6
08h30 - 10h00

09/7/2021

N4TON

Thứ 2.4.6
19h30 - 21h00

09/7/2021

N3 JUNBI
TC 1+2

Thứ 2.4.6
19h30-21h00

12/7/2021

N2 JUNBI
TC 3

Thứ 2.4.6
19h30-21h00

12/7/2021

HT1D

TÙY CHỌN

15/7/2021

FORM ĐĂNG KÝ HỌC

Đăng ký Tư vấn

.
.
.
.