Thông tin liên hệ

Quý phụ huynh, học sinh vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới, hoặc để lại thông tin liên hệ vào biểu mẫu đăng ký. Núi Trúc – Sugi Ryotaro sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.