Thư viện tài liệu

II. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

III - Danh sách cán bộ trực tiếp tư vấn du học

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TẬN TÂM VÀ NHIỆT HUYẾT

Đối với cán bộ trực tiếp tư vấn:
– Đội ngũ cán bộ với chất lượng NHẤT trong các trung tâm tư vấn giao dục tại Hà Nội.
– Các giáo viên trình độ Đại học, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, các chứng chỉ bằng cấp liên quan đến tiếng Tiếng Nhật
– Am hiểu tâm lý lứa tuổi, thói quen học tiếng Nhật và kinh nghiệm đào tạo đa dạng, phong phú.

Nguyễn Thị Thanh Nga

  • Giám đốc Trung tâm
  • Đại học 
  • Chứng chỉ: Nghiệp vụ tư vấn du học

Nguyễn Vân Nga

  • Phó giám đốc Trung tâm
  • Đại học 
  • Chứng chỉ: Nghiệp vụ tư vấn du học

IV- Văn bản ký kết với các trường đối tác

V - Thông tin về học phí, sinh hoạt phí, các khoản phí dịch vụ

VI. Báo cáo hoạt động