Bảng tin trung tâm

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật mới khóa tháng 4/2019

Dành cho người chưa biết tiếng Nhật. Khóa học: từ 17/04/2019 đến 20/07/2019

Xem chi tiết

Thông báo điểm thi lớp N3 junbi 1a (T1a), N3 junbi 1b (T1b) N3 junbi 2a (T2a), N3 junbi 2b (T2b) N2junbi (T3), N3junbi (6D)

Thông báo điểm thi lớp các lớp: N3 junbi 1a (T1a), N3 junbi 1b (T1b), N3 junbi 2a (T2a), N3 junbi 2b (T2b), N2junbi (T3), N3junbi (6D)...

Thông báo điểm thi các lớp M1, M2, Min 3,4,5,6, N5, N4, T1.T2.T3.6D, Min 3A, Min 2A

Thông báo điểm thi các lớp M1, M2, Min 3,4,5,6, N5, N4, T1.T2.T3.6D, Min 3A, Min 2A

Cuộc thi thiết kế Tour du lịch Fukuoka

Asianbeat Fukuoka Tour Planning Contest 2019

Xem thêm

Tuyển sinh

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật mới khóa tháng 4/2019...

Dành cho người chưa biết tiếng Nhật. Khóa học: từ...

Đang tuyển sinh 16/04/2019

Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp học sau tết...

Tuyển sinh lớp Hội thoại sơ cấp học sau tết...

Đang tuyển sinh 26/03/2019

Thông báo tuyển sinh tháng 1-2019

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc Sugi Ryotaro xin trân...

Đã hết hạn 05/01/2019

Lịch tuyển sinh, đóng học phí dành cho lớp M3,...

Học kỳ II niên khóa 2018 - 2019 (12/12/1018 ~ 30/03/2019)

Đã hết hạn 12/12/2018
Xem thêm

Đăng ký học Online

Vui lòng điền đầy đủ thông tin chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay sau khi nhận được thông tin!

Đăng ký ngay

Đăng ký nhận mail

Follow us